Redactiebureau
voor alle redactiewerkzaamheden

Diensten

 

TEKST- EN EINDREDACTIE

Redigeren van een basistekst: manuscripten voor boeken, kortere teksten voor artikelen, websites, brochures, folders, flyers. Als historicus en ervaren redacteur heb ik een uitstekend taalgevoel ontwikkeld. Ik ben gespitst op het gebruik van correct Nederlands. Daarbij gebruik ik Het Groene Boekje en Renkema's Schrijfwijzer

KOPIJVOORBEREIDING

Voor (educatieve) uitgeverijen: voor de bewerking van (beeld)kopij kun je bij mij terecht. Ik lees de kopij en breng zetcodes aan (bijvoorbeeld aan de hand van het prototype van de lesmethode) voordat de kopij naar de zetter gaat voor opmaak.

 

PROEVENCONTROLE

Controle van proeven in opmaak- en dtp-fase. Door mijn ervaring met vaak complexe uitgaven weet ik waar op te letten. 

Op mijn grote beeldschermen zet ik eenvoudig revisieproeven van verschillende versies naast elkaar voor een goed overzicht, pagina voor pagina.

BEELDREDACTIE

Ik zoek in beeldbanken en bij stockbureaus naar beeld bij uw tekst, zodat je het beeldmateriaal vervolgens zelf kunt inkopen.

Ik vraag beeldmateriaal aan bij instellingen en musea, regel en administreer beeldrechten. 
REDACTIECOÖRDINATIE

van redactie- en productieproces, van manuscript tot eindproduct. Ik zorg voor de begeleiding tijdens de vormgeving en prepress (lithografie, dtp en standproef) en onderhoud het contact met vormgever en drukker. 

Je huurt mij in voor het hele traject van begin tot eind, of voor bijvoorbeeld alleen de begeleiding van het grafische deel van het productieproces van je (studie)boek, brochure, folder, flyer.

PRODUCTIEBEGELEIDING

van onder andere proefschriften. Ik vraag offertes op bij vormgevers en (bijvoorbeeld in proefschriften gespecialiseerde) drukkerijen; in samenspraak met jou selecteer ik de beste optie (bijvoorbeeld drukken of printen van het proefschrift). Ik houd tijdens de vormgeving vinger aan de pols en ben eerste aanspreekpunt. Ik controleer de drukproeven en kom een dagdeel naar je toe om de laatste proef samen door te nemen.